Johtamiskoulutukset

Talouden rakenteet ja yritysten toimintaympäristöt muuttuvat kovaa vauhtia. Viime vuosituhannen opit eivät enää toimi. Johtamiseen kohdistuu uudenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. Monet suorittavat työtehtävät jäävät historiaan ja asiantuntijatehtävien roolit korostuvat.

Johtamisen ja yrittäjyyden valmennukset

Johtamisviestintä

Johtaja välittää yrityksensä tarinaa. Hän kommunikoi, delegoi, tiedottaa, neuvottelee ja johtaa kokouksia. Hyvä ja toimiva johtamisviestintä näkyy suoraan tuloksessa. Siihen on panostettava.

Valmennuksella opitaan huomaamaan johtamisen eri osa-alueiden viestinnän tarpeet.Osallistujat määrittelevät oman johtamisensa mission ja arvot. He saavat valmennusta ja välineitä johtamisviestinsä välittämiseen. Kirjallista ja suullista viestintää harjoitellaan jokapäivän johtamistilanteissa. Viestinnän onnistumisen seurannalle laaditaan helpot mittarit.

Valmennus koostuu neljästä moduulista sekä kotitehtävistä. Kesto 1/2, 1 tai 2 päivää.

Projektijohtaminen

Projektin johtaminen perustuu maalaisjärkeen; sovittu työkokonaisuus organisoidaan ja työt palastellaan ja priorisoidaan järkevällä tavalla. Viestintä on tärkeää, koko ajan on tiedettävä, missä mennään. Projektien suunnittelu ja johtaminen on jatkuva oppimisprosessi.

Projektin onnistumisen osatekijät käydään valmennuksen aikana perin pohjin läpi. Osallistujat ymmärtävät, miten projektin eri osat ovat vuorovaikutuksessa ja miten prosessi etenee.He oppivat hallitsemaan projektin suunnittelun, osaavat asettaa tavoitteet ja kohdistaa resurssit. Projektitoiminnan karikot opitaan havaitsemaan ja välttämään.

Kurssi koostuu neljästä moduulista ja kurssiin liittyy kotitehtäviä. Kesto 1, 2 tai 4 päivää.

Ensiaskeleet yrittäjyyteen

Kiinnostaako yrittäjyys? Aloittavan yrittäjän työpajassa arvioimme yhdessä liikeideasi toimivuutta ja toteuttamiskelpoisuutta. Saat apua talouden suunnitteluun ja samalla voit testata omaa yrittäjäpotentiaaliasi. Työpaja antaa sinulle vankkaa faktaa harkita, kannattaako varsinaiseen yrittäjävalmennukseen osallistua.

Työpajassa opit ymmärtämään juridiset erot yrittäjän ja palkansaajan välillä. Potentiaalisen liikeidean taloudellisuutta ja toimivuutta arvioidaan puolueettomasti ja siitä annetaan palaute. saat tietoa yritysmuodoista ja siitä, mitä ne yrittäjältä vaativat. Saat kattavan analyysin omista mahdollisuuksistasi; vahvuuksista ja kehittämisen kohteista yrittäjänä.

Valmennus järjestetään. Kesto 1/2, 1 tai 3 päivän mittaisena.

Johda itseäsi!

Ennen kuin voit johtaa muita, on sinun opittava johtamaan myös itseäsi. Haastamme sinut harjoituksissa ja keskusteluissa arvioimaan itsesi ja omat käyttäytymismallisi. Lopputuloksesta vastaat itse, sillä se on kiinni omasta tahtotilastasi ja kurinalaisuudestasi. Itsensä johtamisen työpaja sopii yrittäjille, esimiehille sekä asiantuntijoille.

Workshopin aikana tehtävät arvioinnit ja harjoitukset auttavat sinua havaitsemaan ajankäytönhallintasi kehittämistarpeet. Näet nykyisten toimintatapojesi vaikutukset omassa ja muiden tekemisessä. Saat myös ohjausta ja vinkkejä oman hyvinvointisi parantamiseksi. Valitset itse kohteet, joita alat määrätietoisesti kehittämään.

Kokonaisuudessaan workshop kestää kaksi erillistä työpäivää. Työpäivien välissä tehdään kotitehtäviä.

Itsensä johtamisesta voi tilata myös luennon 2- 6 h (voidaan jakaa eri päiville).

oivallukset

 

Tallenna

Tallenna

Tallenna