Yritysneuvonta

Löydä markkinaetusi, hyödynnä potentiaalisi ja sujuvoita toimintojasi. Mastery Labelin asiantuntijoilta saat apua suunnitteluun ja tukea toteutukseen. Rakenna omasta organisaatiostasi mestarillinen menestyjä!

Mastery Labelin yritysneuvonta:

Muutosjohtaminen

Autamme luomaan tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan johtamisjärjestelmän. Johdon ja avainhenkilöiden kanssa löydämme pullonkaulat ja ongelmakohdat. Sen jälkeen kartoitamme kehityspotentiaalin, asetamme muutosohjelman tavoitteet ja sovimme realistisen aikataulun. Autamme raivaamaan henkiset ja toiminnalliset esteet muutosten toteuttamisen tieltä. Valmennamme henkilöstön sekä konsultoimme organisaation muutoksissa.

Mentorointi & Coaching

Organisaatiosta löytyy varmasti resursseja, joita käytetään vajaateholla tai ne jäävät kokonaan hyödyntämättä? Myös sinulla itselläsi on piileviä kykyjä ja osaamista. Koulutetut coachit auttavat esimiehiä löytämään toiminnan pullonkaulat. Kehittäminen alkaa coaching-/mentorointiohjelman tavoitteiden sopimisesta ja aikataulun laatimisesta. Kehittämisohjelma käsittää tavallisesti 10 keskustelukertaa á yksi tunti. Keskustelujen välillä tehdään valmistavia tehtäviä. Ohjelma kestää 3-6 kk.

Prosessijohtaminen

Organisaation toiminnan kehittäminen alkaa prosessien tuntemisesta. Kuvausten avulla voidaan arvioida, muodostavatko prosessit asiakaslähtöisen ja tehokkaan kokonaisuuden. Myös tehottomuus paljastuu; odottaminen, virhetoimitukset, väärät tekemiset, ylivarastointi ja turha byrokratia, jne. Työnkulut ja resurssien kohdistaminen suunnitellaan yhdessä uudelleen. Prosesseille määritellään omistajat ja luodaan helpot ja toimivat mittarit. Tavoitteena on saada halutut tuotteet ja palvelut aikaan tehokkaammin ja tuottavammin. Tekijöiden hyvää fiilistä unohtamatta!

PK-Support-ohjelma auttaa yrittäjää parantamaan toimintansa tehokkuutta. Mastery Labelin eri alojen asiantuntijoiden joukosta valitaan aina kulloisenkin kehittämiskohteen vaatiman ydinosaamisen paras osaaja. Yritykselle nimetty konsultti sitoutuu koko vuodeksi yrityksen käyttöön, esim. 2 pv/kk. Ensimmäisen neuvontakäynnin aikana kartoitetaan 3 kk:n kehittämistarpeet ja asetetaan realistiset tavoitteet. Ohjelma on joustavasti päivitettävissä tarpeiden tai tilanteiden muuttuessa.

Katso myös työpajojamme. Kts tästä